Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

Vandkvalitet

Se vandværkets vandprøver via nedenstående link:

https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=52715