Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

En del af vandet pumpes til vandværkets pumpestation i Lundtofte og derfra videre til forbrugerne i den sydlige del af vandværkets forsyningsområde.

Vandkvalitet

Sidst kendte vandprøve, udtaget fra hane på vandværket, viser at vandkvaliteten er rigtig fin.

Vandets hårhedsgrad er ved Holsted St. vandværk: 10,0 hvilket svarer til middelhårdt.

 

Navn
Resultat
 
Grænseværdi
Coliforme bakterier 37°
<1

Ant./100 ml.

Ikke måleligt

E. Coli

<1

Ant./100 ml.

Ikke måleligt

Magnesium (Mg)

4,9
mg/l
50

Kalium (K)

1,4
mg/l
10

Natrium (Na)

13
mg/l
175

Jern (Fe)

<0,010
mg/l
0,1

Mangan (Mn)

<0,005
mg/l
0,02
Ammonium
<0,006
mg/l
0,05
Nitrit
<0,005
mg/l
0,01
Nitrat
<0,50
mg/l
50
Total-P
0,021
mg/l
0,15
Chlorid
24
mg/l
250
Fluorid
0,14
mg/l
1,5
Sulfat
30
mg/l
250

Aggressiv kuldioxid

<2
mg/l
2

NVOC, ikk-flygt.org.kulstof

0,86
mg/l
4