Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

En del af vandet pumpes til vandværkets pumpestation i Lundtofte og derfra videre til forbrugerne i den sydlige del af vandværkets forsyningsområde.

Administration

Vandværkernes EDB-service
7539 3255 (For spørgsmål vedrørende administration og fakturaer)
Kontoret er åbent mandag til torsdag fra kl. 9.00 - 12.00 og 13.00 til 16.30
samt fredag fra kl. 9.00 til 13.00

Formand:                                      Kurt H. Sørensen
        Hejrskovvej 20
        6670 Holsted
Telefon:   +45 6168 3635
           
Næstformand:     Peder Bay
Bestyrelsesmedlem:   Brian Grosen
Bestyrelsesmedlem:   Bente H. Jepsen
Bestyrelsesmedlem:   Henning Andreasen
Uden for bestyrelsen:   Gunnar Hansen
Vagttelefon:   +45 2360 8096