Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

En del af vandet pumpes til vandværkets pumpestation i Lundtofte og derfra videre til forbrugerne i den sydlige del af vandværkets forsyningsområde.

pH

pH angiver vandets surhedsgrad. Er vandet for surt, dvs. lav pH kan det bl.a. give anledning til tæring af vandrørene.

Værdi mellem 7 og 8,5