Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

En del af vandet pumpes til vandværkets pumpestation i Lundtofte og derfra videre til forbrugerne i den sydlige del af vandværkets forsyningsområde.

Mangan

Mangan forårsager lignende ulemper som jern, men der skal mindre mængder mangan til for at virke generende. Mangan kan udskilles i ledningsnettet som en sort olieagtig belægning.

Højst tilladte værdi: 0,02 mg/l