Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

En del af vandet pumpes til vandværkets pumpestation i Lundtofte og derfra videre til forbrugerne i den sydlige del af vandværkets forsyningsområde.

Kalium

I fastsættelsen af grænseværdien er der taget hensyn til kalium som forureningsindikator, idet spildevand og husdyrgødning indeholder store mængder kalium.

Højst tilladte værdi: 10 mg/l