Vandværket er beliggende på Tulipanvej i Holsted St.

Herfra udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand til forbrugerne

En del af vandet pumpes til vandværkets pumpestation i Lundtofte og derfra videre til forbrugerne i den sydlige del af vandværkets forsyningsområde.

Aggressive kulsyre

Aggressivt grundvand forekommer især i område, hvor jorden er kalkfattig. Vandet vil således både have lav hårdhedsgrad, lav surhedsgrad og indeholde aggressive kuldioxyd. Tilstedeværelsen af aggressiv kuldioxyd i vandet har en tærende virkning på ledningsnettet, og er derfor uønsket.

Højst tilladte værdi: 2 mg/l